USŁUGI ŚRODOWISKOWE


Firma DERIM świadczy usługi konsultingowe w zakresie ochrony środowiska, służy pomocą we wdrażaniu aktualnych przepisów prawa w przedsiębiorstwach oraz wywiązywaniu się z obowiązków podmiotom korzystającym ze środowiska, a także w prowadzeniu prawidłowej gospodarki odpadami.

Na podmiotach korzystających ze środowiska spoczywa szereg obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz innych aktów prawnych. Do podstawowych należy sporządzanie sprawozdań i wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz uzyskanie stosownych pozwoleń lub zezwoleń.

wrocław gospodarka zużytymi bateriami

wrocław gospodarka odpadami - sprawozdania

wrocław ochrona środowiska derim

usługi środowiskowe wrocław

wrocław środowisko gospodarka odpadami

Firmy będące wytwórcą odpadów są zobligowane do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, do których należy m.in. uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub odpadów innych niż niebezpieczne, jeżeli ich ilość przekracza 5000 Mg rocznie.

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory, zajmujący się ich dystrybucją, zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem lub unieszkodliwianiem muszą spełnić szereg obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. Podobnie jest w przypadku podmiotów wprowadzających lub zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ich obowiązki określa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Oferujemy Państwu pomoc w wyżej wymienionych obowiązkach oraz innych, z zachowaniem wszelkiej staranności, zwłaszcza jeśli chodzi o śledzenie wprowadzanych i planowanych zmian w przepisach. Zyskują Państwo pewność, iż Wasza firma na bieżąco wywiązuje się z obowiązków ustawowych, a kontrola organu ochrony środowiska nie wykaże nieprawidłowości.

W ramach usług polecamy m.in.:

sprawozdania • raporty • ewidencje • wnioski • doradztwo


 • Sprawozdania:
  • Sporządzanie sprawozdań środowiskowych i wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.
  • Składanie raportów do KOBIZE.
  • Prowadzenie ewidencji z gospodarki odpadami (karty przekazania odpadów, ewidencja odpadów, zestawiania roczne).
  • Prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • Wnioski:
  • Przygotowanie wniosków o pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
  • Przygotowanie wniosków o zezwolenie na zbieranie odpadów.
  • Przygotowanie wniosków o zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
  • Przygotowanie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwanego „rejestrem”.
UWAGA: Wpis do rejestru zastępuje m.in. wydane na podstawie starej ustawy o odpadach z 2001 roku zezwolenia na transport odpadów. Więcej informacji o zmianach związanych z nową ustawą o odpadach znajdziecie Państwo tutaj.
 • Doradztwo:
  • Opracowywanie procedur środowiskowych.
  • Prowadzenie ewidencji zużycia mediów, czasu pracy instalacji, zużytych materiałów oraz pozostałych informacji niezbędnych do wyliczenia opłat środowiskowych.
  • Pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń i decyzji środowiskowych.

Jeżeli nie znaleźli Państwo usługi, którą jesteście zainteresowani, prosimy o kontakt.

X
Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookies .