SZKOLENIA BHP WROCŁAW


Szkolenia BHP Wrocław - to usługa oferowana przez firmę Derim, na którą składają się szkolenia wstępne i okresowe BHP. W zależności od potrzeb przeprowadzamy odpowiednio przygotowany program edukacyjny z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz szkolimy Twój zespół w taki sposób, aby wiadomości przekazane na kursie jak najdłużej pozostały w pamięci uczestników. PAMIĘTAJ! - Szkolenia BHP są obowiązkowe dla wszystkich pracodawców zatrudniających pracowników. Każde z proponowanych przez nas szkoleń BHP zostało przygotowane pod konkretny profil działalności firmy i pracujących w niej osób. Posiadamy wszystkie niezbędne certyfikaty i kwalifikacje do przeprowadzenia oraz wydania stosownych dokumentów w zakresie: audyt, doradztwo, szkolenie BHP.

Proponujemy szkolenia przygotowane specjalnie dla Państwa firmy, z uwzględnieniem warunków pracy i zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy. Indywidualne podejście do klienta daje gwarancję, iż szkolenie BHP odniesie właściwy skutek dydaktyczny, nie będzie nudne i przyniesie wymierne korzyści w postaci ograniczenia liczby wypadków, a tym samym pozwoli Państwa firmie uniknąć dodatkowych kosztów związanych z absencją pracowników. Twoi pracownicy zyskując wiedzę z zakresu BHP będą świadomi zagrożeń występujących na ich stanowisku pracy, będą potrafili prawidłowo zachować się w przypadku nieszczęśliwego wypadku oraz sami nauczą się dbać o własne bezpieczeństwo podczas pracy. Z naszych doświadczeń wynika, że wyedukowana załoga = zdecydowanie mniejszy odsetek nieszczęśliwych zdarzeń w miejscu pracy. Nasze szkolenia BHP przede wszystkim podnoszą świadomość pracowników, w sposób obrazowy pokazują konsekwencje nie przestrzegania zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i uczą prawidłowych zachowań. Oferujemy Państwu możliwość zorganizowania szkoleń w Państwa firmie na terenie Wrocławia i województwa dolnośląskiego. Ponadto gwarantujemy przygotowanie dokumentacji w postaci programów szkolenia BHP, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń. Nasze usługi BHP są zawsze dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań. W celu przygotowania odpowiedniej oferty szkolenia BHP prosimy o wcześniejszy KONTAKT

 • Szkolenia bhp:
  • Szkolenie wstępne ogólne BHP – instruktaż ogólny.
  • Szkolenie okresowe BHP pracodawców i osób kierujących pracownikami.
  • Szkolenie okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
  • Szkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno-biurowych.
Szkolenia BHP we Wrocławiu

wrocław gospodarka odpadami Wrocław ochrona srodowiska szkolenia

SZKOLENIA Z OCHRONY ŚRODOWISKA

Obowiązujące przepisy prawne nakładają na Przedsiębiorców coraz to nowe obowiązki. Prawo ochrony środowiska należy do najczęściej zmienianego, a to z powodu ciągłego dostosowywania polskich przepisów do wymagań prawa unijnego, mającego na celu zmniejszenie skutków negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko. Każdy przedsiębiorca korzystający ze środowiska powinien posiadać odpowiednią wiedzę oraz kompetencje w zakresie prawa ochrony środowiska, aby sprostać wymaganiom narzuconym prawem. Firma DERIM oferuje Państwu pomoc w zdobyciu niezbędnej wiedzy w tym obszarze. Oferowane przez nas szkolenia z ochrony środowiska przybliżą Państwu zakres obowiązków oraz pomogą w ich wypełnieniu zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki zdobytej u nas wiedzy będziecie mogli Państwo rozwijać swoją firmę dbając jednocześnie o otaczające Was środowisko naturalne. Wiedza w zakresie gospodarowania odpadami, czy postępowania z substancjami niebezpiecznymi, jak również prowadzenie świadomej edukacji ekologicznej wśród pracowników oraz spełnienie innych obowiązków wynikających z licznych przepisów z zakresu ochrony środowiska zaowocować może wymiernymi korzyściami ekonomicznymi.

 • Korzyści:
  • uniknięcie płacenia kar, podwyższonych opłat środowiskowych, czy innych dodatkowych kosztów wynikających z zaległości w zakresie obowiązków środowiskowych,
  • prowadzenie ekonomicznej gospodarki odpadami,
  • uniknięcie wstrzymania działalności zakładu,
  • pozytywny przebieg kontroli organu ochrony środowiska.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty szkoleń przygotowanych według programów autorskich przez trenerów o wysokiej wiedzy i kompetencjach zawodowych. Oferujemy Państwu możliwość zorganizowania szkoleń dedykowanych dla pracowników, dopasowanych do indywidualnych potrzeb firmy. Każdy uczestnik otrzymuje od nas zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/kursu. Zapraszamy do KONTAKTU z nami, celem ustalenia szczegółów.


Przykładowe tematy szkoleń prowadzonych według programów autorskich:
 • Szkolenia z ochrony środowiska:
  • Ochrona środowiska w firmie.
  • Opłaty za korzystanie ze środowiska, formularze ewidencyjne, sprawozdania.
  • KOBIZE – raport za emisję do powietrza.
  • Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami.
  • Ewidencja i gospodarowanie odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi – przepisy i praktyka.
  • Ustawa o odpadach – praktyczne aspekty gospodarki odpadami.
  • Ustawa o bateriach i akumulatorach – obowiązujące regulacje prawne.
  • Opakowania i odpady opakowaniowe – obowiązujące regulacje prawne.
  • Obowiązki importerów, przywożących do kraju z UE i producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego z zakresu ochrony środowiska – obowiązujące regulacje prawne.
  • Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży.
 • Szkolenia z zarządzania środowiskowego i zarządzania bhp:
  • System zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001.
  • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001.
  • Zintegrowany system zarządzania w firmie.
  • Eco-management – zarządzanie środowiskowe w firmie.
X
Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookies .