CZYM JEST ECO-MANAGEMENT?


Dla wielu pojęcie eco-managementu kojarzy się z Systemem Ekozarządzania i Audytu (EMAS) (ang. Eco-Management and Audit Scheme), czyli systemem zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą uczestniczyć organizacje (przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, urzędy). Głównym założeniem systemu jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej.

O ile system ekozarządzania i audytu (EMAS) funkcjonuje w Polsce od 1 maja 2004 r., o tyle samo pojęcie eco-managementu znane było już znacznie wcześniej i ogólnie mówiąc oznacza wprowadzenie ochrony środowiska do zarządzania firmą.

ECO-MANAGEMENT to kompromis między biznesem a środowiskiem.

wrocław eco-management

 • Jak można to osiągnąć?
  • wprowadzając zasady ekologicznego zarządzania, które są priorytetem dla kierownictwa firmy,
  • prowadząc działania na rzecz ochrony środowiska we wszystkich podejmowanych decyzjach biznesowych,
  • przestrzegając zasad ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju,
  • respektując przepisy prawa ochrony środowiska w swojej działalności gospodarczej poprzez ich wypełnianie,
  • dostarczając innowacyjne, ekologiczne produkty dla konsumentów,
  • troszcząc się o środowisko naturalne podczas całego cyklu życia produktów,
  • promując ekologiczne zachowania wśród pracowników.

Eco management dla firm Wrocław

Jakie są korzyści z eco-managementu w firmie?

 1. Ekonomiczne:
  • zmniejszenie kosztów przedsiębiorstwa, np.:
  • - racjonalizując zużycie surowców, wody i energii, czy wprowadzając recykling można zredukować koszty i znaleźć nowe możliwości oszczędzania,
  • - zmniejszając ilość odpadów, ścieków czy emisję gazów nie tylko minimalizujemy obciążenie środowiska, ale i związane z tym opłaty środowiskowe, grzywny, koszty związane z gospodarką odpadami,
  • - zamykając obieg wody przy zwilżaniu lub chłodzeniu redukuje się zużycie wody (tym samym ogranicza zużycie zasobów przyrody), ale równocześnie zmniejsza opłaty za jej zużycie,
  • - korzystniejsze stawki ubezpieczeniowe dla firmy, która potrafi wykazać swoje zaangażowanie w poprawę warunków pracy, środowiska, a tym samym zmniejszenie ryzyka związanego z wypadkami czy innymi zagrożeniami,
  • podwyższenie zyskowności firmy, np. poprzez wprowadzenie ekologicznych produktów chętniej nabywanych przez konsumentów.
 2. Wzrost wartości rynkowej firmy poprzez stworzenie pro-ekologicznego wizerunku - wartość dodana dla firmy zarówno w ocenie jej inwestorów, klientów, pracowników, jak również w oczach społeczeństwa czy instytucji państwowych.
 3. Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska – przede wszystkim poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym przede wszystkim emisji do powietrza, jak również poprzez ograniczenie zużycia zasobów naturalnych.
 4. Lepsza jakość produktów i usług.
 5. Rozwój technologiczny firmy, szukanie innowacyjnych rozwiązań, nowych usług – jako wynik ekologicznych działań wspieranych przez kierownictwo firmy – a przez to większa konkurencyjność firmy na rynku.
 6. Motywacja pracowników, którzy chętniej identyfikują się z pracodawcą znanym ze swej troski o środowisko.
 7. Wzrost świadomości ekologicznej pracowników, a za ich pośrednictwem szerzenie edukacji ekologicznej w społeczeństwie.
 8. Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy.
 9. Zdrowie – odpowiedzialna postawa wobec produktów niebezpiecznych, eliminowanie substancji niebezpiecznych poprzez zastępowanie ich substancjami przyjaźniejszymi dla środowiska ma bezpośredni korzystny wpływ na warunki pracy i otaczające nas środowisko naturalne, a tym samym na jakość naszego zdrowia.
 10. Zrównoważony rozwój – działania podejmowane dzisiaj mają wpływ na przyszłe pokolenia, na warunki i jakość życia w przyszłości. Dlatego musimy być bardziej odpowiedzialni za sposób, w jaki korzystamy z zasobów naturalnych, za produkowane odpady oraz inne zanieczyszczenia umieszczane w środowisku naturalnym.
 11. W większości przypadków eco-management jest wynikiem dobrego zarządzania przedsiębiorstwem. Czasami może być motywacją do poprawy działań w obszarze zarządzania firmą.
 12. Zgodność z przepisami prawa ochrony środowiska.
X
Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookies .